Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sponsrat innehåll

Byt inte ditt tak – takbehandla det istället

Vet du att det i de flesta fall inte krävs ett takbyte om det har påväxt? Genom en takbehandling innan problemen uppstår går det att undvika takbyten på ett kostnadseffektivt sätt.

Takunderhåll
Skillnaden på ett behandlat tak.

Vet du att det i de flesta fall inte krävs ett takbyte om det har påväxt? Genom en takbehandling innan problemen uppstår går det att undvika takbyten på ett kostnadseffektivt sätt.

Mossbeläggningar på tak förekommer i hela Sverige och kan leda till att både läkt och undertak ruttnar. Om problemen är långt gångna kan det leda till att det krävs ett takbyte, vilket är både kostnads- och tidskrävande. Speciellt när det finns enkla, snabba och långt billigare lösningar för att undvika det. 

– Att vänta tills problemen gått så långt att man behöver byta tak är bara onödigt när det finns kostnadseffektiva och enkla lösningar tillgängliga, säger Peter Hindén på LA Takvård AB och fortsätter:

– Om man upptäcker att det uppkommit påväxt i form av mossa, lavar eller alger kan man vårda och behandla taket och på så sätt motverka de största problemen. När vi gör detta kan man även öka livslängden på taket väsentligt, dessutom blir taket rent och fint efter att påväxten är borta.  

Boka ett kostnadsfritt hembesök – klicka på länken.

En skonsam men effektiv metod för takbehandling

Med lång erfarenhet av takvård informerar nu LA Takvård AB om vikten av takbehandlingar innan de stora problemen uppstår. LA Takvård är en rikstäckande aktör och behandlar runt 10 000 tak per år med en utvecklad metod som är effektiv, skonsam och miljövänlig. 

Unikt med metoden är att man tar manuellt bort påväxten på taken vilket är mer skonsamt och miljövänligt än exempelvis användning av högtryckstvätt. Metoden säkerställer att den efterföljande behandlingen kan ta sig in i porerna och tar död på rötter och organismer som etablerat sig på taket. 

I processen rättas pannorna till, rännorna töms och den lösa mossan avlägsnas från taket. Då man inte använder sig av högtryckstvättar eller andra intensiva rengöringsmetoder blir taket inte glänsande rent direkt efter behandlingen. 

– Många som vänder sig till oss vill gärna visa upp ett glänsande nytt tak för grannen, denna förändring sker gradvis vid användningen av vår metod. När behandlingen fått verka kommer taket bli rent, helt fritt från påväxt med ökad livslängd som följd, säger Peter.

Peter Hindén, LA Takvård

Efter cirka 4 år kontaktas kunden igen för att kontrollera om ny påväxt börjat etablera sig. Om så är fallet krävs endast en behandling med det snabbt nedbrytbara medlet, till en betydligt lägre kostnad än den inledande behandlingen.

LA Takvård erbjuder även en takvårdsplan där man får 10 procent rabatt på takvårdsarbetet. Då planerar man årliga kontroller av taket, rensning av hängrännor och en ny behandling var fjärde år. 

Vikten av säkerhet kring takjobb

Samtliga inom LA Takvård AB genomgår utbildningar där man lär sig dels om hur man behandlar ett tak effektivt, skonsamt och miljövänligt. Den andra delen är vikten av ett säkerhetstänk när man jobbar på höga höjder. Peter menar att detta är en viktig del av arbetet, både för kundens och personalens säkerhet.

– Samtliga anställda går en fallskyddsutbildning där de lär sig följa metoder, riktlinjer och regelverk som säkerställer allas säkerhet, säger han och avslutar:

–  Genom att ta tag i problemen innan de uppstår kan man spara hundratusentals kronor. En behandling tar vanligtvis mellan 4 – 6 timmar och kostar endast en bråkdel av vad ett takbyte kostar. Byt inte tak, vårda det istället!

Boka ett kostnadsfritt hembesök här.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.