spot_img
Annonsspot_img

Rätt entreprenör avgörande vid renoveringen

Att byta eller renovera taket är en stor investering oavsett om det handlar om föreningens hus, villan eller landstället, och ingen vill stå med ett tak som inte lever upp till förväntningarna. Därför är det viktigt att hitta en entreprenör som värderar både kvalitet och kundnöjdhet. 

Det finns ett par saker man bör kontrollera när du väljer takentreprenör. När du har hittat någon som du tycker verkar bra, bör du kontakta någon av deras tidigare kunder. Då får du en ärlig bild av vad tidigare kunder har för erfarenhet av företaget. 

– Med referenser går det att visa att företaget faktiskt har gjort ett arbete som kunden är nöjd med, säger David Frykman, VD på DM TAK. 

En annan faktor som David Frykman menar är viktigt är att det är ordning och reda på företaget, rent praktiskt. En bra organisering och ordning är ett gott tecken, menar han. Det är en fördel att besöka företaget på plats.

– Det är ett väldigt bra tillvägagångssätt för att få ett intryck över vad man kan förvänta sig som beställare. Det är så stor skillnad på en entreprenör som är ordningsam och organiserad och en som inte är det, säger David Frykman. 

Sen bör man alltid kolla på företagets finansiella ställning. Ett bolag som har funnits länge – och har en hälsosam ekonomi gör ofta mycket rätt, menar David Frykman. 

– Det är alltid bra att kolla på siffror. Ett företag som är lönsamt över tid brukar också vara ett bra företag, annars hade de inte funnits kvar. Så rent finansiellt ska det se schysst ut. 

Lång erfarenhet och bred kompetens

Familjeföretaget DM TAK har en gedigen historia med tjugotre år i branschen, och förstår att kvalité är ledordet för en framgångsrik verksamhet. 

David Frykmans pappa Bo grundade så tidigt som 1979  företaget “Bo Frykman måleri och Takarbeten”. Bo var en förebild i branschen när det gällde yrkesstolthet och kvalitet. Den inställningen blev grunden för dagens DM TAK, som förutom vd David Frykman drivs tillsammans med hustrun Vanessa Frykman, systern Anna och barnen Martin, Neo och Jessica. 

– Det inger ett förtroende, samtidigt som den genuina känslan av att man bryr sig om kunden blir tydlig. Det finns ett starkt incitament för att behålla hög service och kvalitet, eftersom det även handlar om familjen och vårt namn, säger David Frykman.

David Frykman, VD på DM Tak

Kvaliteten allra viktigast 

DM TAK vill gå i bräschen i branschen när det kommer till att kvalitetssäkra sina arbeten. För att åstadkomma det tummar man inte på kontrollerna och uppföljningen. Yrkesstoltheten präglar hela arbetsgången.

–  Det är en förutsättning för att kunden ska bli nöjd. Det som förväntas hålla ska också hålla. Det är en sak när du tillverkar en ny produkt, men när du renoverar finns det fler saker att ta hänsyn till, säger David Frykman.

Han syftar bland annat på att man inte alltid kan ta höjd för vad som gömmer sig under ett befintligt tak, till exempel när det inte finns tillgång till vindsutrymmet. Problem som bara dyker upp när man börjar riva i taket. 

Så hur kan man få en standardmässig kvalitet vid renovering när förutsättningarna skiljer sig från tak till tak? DM TAK har utvecklat en egen kvalitetssäkringsprocess. 

– Då spelar det ingen roll vem på företaget som utför arbetet, det blir alltid samma höga standard, säger David Frykman. 

– Har man variationer i kvaliteten så sjunker kundernas förtroende. Det är viktigt för oss att den standarden vi står för är den vi levererar. McDonalds kanske inte gör den mest hälsosamma maten, men de har en väldigt tydlig standard. När man har en fastställd standard går det att ha ett kvalitetssystem som inte blir godtyckligt  – vilket betyder att de anställda och kvalitetsansvarig kan checka ”rätt eller fel”. 

Stort projekt med takrenovering och solceller

DM TAK har nyligen renoverat flera tak på Skeviks Gårds fastigheter. Arbetet innebar både nya plåttak och tegeltak. Dessutom såg man till att uppdatera taksäkerheten till dagens standard. 

– Först renoverade vi taket på ett väldigt gammalt tak, från 1500-talet. Kunden blev väldigt nöjd, så de ville att vi skulle byta resterande tak också. 

Under projektets gång bestämde sig dessutom kunden för att installera solceller på en del av taken, något som DM TAK också hjälpte kunden med. 

– En fördel med att en bra takentreprenör installerar solcellerna är att infästningarna görs korrekt. Man stör inga garantier för taket eller liknande. Men framförallt, man monterar inte solceller på ett tak som behöver läggas om inom snar framtid utan att först åtgärda taket. Annars utsätter man kunden för stora extra kostnader med demontering och återmontering av solcellerna. 

Resultat talar för sig själv. Med ett tydligt fokus på kvalitet blev Skeviks Gård både snyggare – och kvalitetssäkrat

Faktaruta: DM Tak är ett takläggarföretag med lång erfarenhet inom takläggning och plåtslageri i Stockholm. Företagets takläggare levererar högsta kvalitet av takarbeten och bolaget ger sina kunder lång garanti. Bolaget startade 2001 med ambitionen att höja kvalitén inom takbranschen. Företaget driver dessutom bifirmorna Kompetens Plåtslageri och VillaTakspecialisten.

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.