Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sponsrat innehåll

“Alternativet som är mycket billigare – men håller lika länge”

När bron ger vika gäller det att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning. Många lösningar är dock dyra – därför är rörbron ett är ett bra alternativ när renoveringen hägrar.

Rörbroar för samfällighetsföreningar
Rörbroar för samfällighetsföreningar Bild: Ponova Nordic

När bron ger vika gäller det att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning. Många lösningar är dock dyra – därför är rörbron ett är ett bra alternativ när renoveringen hägrar. 

Rörbroar är en kostnadseffektiv lösning, det blir ofta billigare än andra alternativ. Med dagens krav så är också livslängden lång, det vill säga 80 års livslängd, som Trafikverket förespråkar, säger Lars Hansing, försäljningsingenjör på Ponova Nordic. 

Rörbroar passar i många miljöer och de finns i alla storlekar. De kan gå över vattenstråk och gångvägar. Ponova, som tillverkar och säljer rörbroar, har sin fabrik i Lycksele. Där producerar man nya rörbroar till Sverige, och även flera andra europeiska länder. 

Alternativ för utdömda broar

Lars Hansing på Ponova berättar att de ofta blir kontaktade av samfälligheter som har fått sin befintliga bro utdömd av Trafikverket. Det allra vanligaste för just samfällighetsföreningar är att klara av mindre vattendrag. 

– Det kan till exempel vara en befintlig rörbro som har rostat sönder eller en gammal stålbalksbro vars landfäste har börjat släppa. Det kan också vara en gammal träbro som murknat och behöver bytas. 

Kunskap avgörande

Men det är inte alltid så enkelt som man kanske tror. Det tillkommer mycket merarbete i form av inmätningar, geotekniska undersökningar och undersökning av bärigheten. Ibland behöver man dessutom genomföra en vattenberäkning av vattennivåer. 

– Det som ofta glöms bort är att man måste göra en anmälan om vattenverksamhet. Det finns en del skyddade organismer i vattendrag, bl.a fisk. Det fysiska arbetet kan därför bara utföras vissa tider på året, när fisken inte leker. Har man flodpärlmussla i vattnet så måste man inventera och flytta dessa uppströms och efter arbetet så ska man flytta tillbaka dem. Det är något som många blir lite tagna på sängen av.

Ponova Nordic AB

Ponovas idé är enkel; Högkvalitativa och anpassningsbara produkter tillsammans med mycket hög kompetens skall ge kunden den absolut bästa helhetslösningen. Ponova har bland annat lösningar för Rörbroar, vägtrummor av plåt & plast.

Kontakta Ponova på: info@ponova.se

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.