spot_img
Annonsspot_img

Motverka vattenproblem med löpande vattenanalyser

När det kommer till vattenbrunnar finns det en del regler att förhålla sig till – speciellt för samfällighetens gemensamma vattenbrunn. Föreningar med dricksvattenbrunnar som ombesörjer fler än 50 hushåll, förbrukar över 10 m3 per dygn eller driver näringsverksamhet måste följa samma regler som kommunen.

De som har egna privata vattenbrunnar faller under enskilt vatten. För dessa brunnar gäller det att hålla koll på olika  gränsvärden kopplade till kemin i vattnet, även om det inte finns  något direkt krav att åtgärda  problematiken om vattnet skulle vara dåligt.

– Samtidigt är det bra att ha  koll på sitt vatten, och se till så  att det inte är förorenat, säger  Martin Höjer, ägare av Aqua Expert AB.  

Men när det kommer till större  vattenanläggningar, till exempel  i ett område med 50 hushåll,  där samfälligheten ombesörjer  vattenanläggningen blir efter levnadskraven tvingande. Man  måste alltså se till att dricksvattnet lever upp till vissa kriterier,  och håller sig under bestämda gränsvärden.  

– Det är egentligen samma  bestämmelser som kommunen följer. Det finns ett maxvärde  på olika ämnen som får förekomma i vattnet, och skulle man överskrida det måste man  åtgärda det, till skillnad från en skilt vatten. Det här är vanligt att  man missar, säger Martin Höjer. 

Det är inte ovanligt att samfälligheten har växt från tio till 65  hushåll i takt med att området bebyggs, vilket automatiskt gör att man faller under ett hårdare  regelverk när de nya hushållen ansluter sig till föreningens vatten. 

Omfattas föreningen av föreskrifter om dricksvatten är man dessutom anmälningsskyldig. Det betyder att om något gränsvärde överstigs måste man  som styrelse snarast informera kontrollmyndighet omedelbara åtgärder behövs. 

Just nu erbjudande för samfälligheter:

Aqua Expert erbjuder alla samfällighetsföreningar 50 procent rabatt på en fullständig vattenanalys. Glöm inte att ange koden nedan för att få halva priset.

Ange koden: Vatten2023

– Då kan föreningen få vite om att till exempel utföra vattenanalyser och eventuellt komplettera anläggningen med ny  utrustning. 

Anledning till Livsmedelsverkets föreskrifter är att säkra vattnets kvalitet, att det är hälsosamt och rent. Förutom missfärgat vatten, lukter och konstiga smaker är det de osynliga hoten som  är värst. Hot som inte går att  upptäcka utan kontinuerliga  kontroller. 

– Bakterier, kväveföreningar så som nitrit, radioaktiva ämnen  eller tungmetaller kan förekomma i vattnet. Därför av det viktigt att alltid se till att göra en vattenanalys från ett ackrediterat labb.  

Sitter man i styrelsen men saknar en färsk rapport på föreningens vatten är det vettigt att göra en vattenanalys, menar  Martin Höjer.  

– Det är ganska lätt att göra själv och lämna in ett vattenprov. Det blir en innehållsförteckning över vattnet, helt enkelt. Labbet vi jobbar med är  rikstäckande och kan hantera det mesta, och föreningen kan beställa ett vattenprov direkt av oss. 

Aqua Expert erbjuder allt från oberoende vattenanalyser till ett brett, driftsäkert sortiment av vattenfilter med låga underhållskostnader. Bolaget är en heltäckande leverantör av vattenreningsprodukter som både utvecklar och  producerar vattenfiltersystem i  rostfritt stål. Aqua Expert arbetar tryggt och långsiktigt med utveckling och ständiga förbättringar för att optimera både teknik och pris bild till sina kunder där garantierna är bland branschens bästa. 


Just nu erbjudande för samfälligheter:

Vi erbjuder alla samfällighetsföreningar 50 procent rabatt på en fullständig vattenanalys. Beställ din analys genom att klicka här. Glöm inte att ange koden nedan för att få halva priset.

Ange koden: Vatten2023


Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.