spot_img
Annonsspot_img

Fullt finansierad elbilsladdning för er samfällighet – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som allt
kostar processen ofta mer än hundra tusen kronor.

Det här är unikt för Sverige. Det finns inte alls samma utmaningar som till exempel i Norge. Därför kände vi på Wattif att det måste finnas ett alternativ även för alla samfälligheter i Sverige, utan att de ska behöva gå igenom hela den traditionella processen, säger Nicklas von Schrenk, kundansvarig på Wattif, Nordens största operatör av laddplatser för elbilar.

Kontakta oss för mer information och ett kostnadsfritt platsbesök: infosverige@wattifev.com eller 0771–555 100

Varför välja Wattif?

Att välja Wattif innebär många fördelar för de samfälligheter som planerar att installera elbilsladdare:

1. Föreningen slipper ändra anläggningsbeslutet

2. Föreningen behöver inte stå för några investerings- eller driftskostnader

3. Wattif sköter kostnadsfritt byggnationen samt dialogen med energibolaget

4. 24/7-support, service, drift och underhåll av anläggningen utan att föreningen behöver göra någonting.

Styrelsen behöver knappt lyfta ett finger. Eftersom vi äger anläggningen behöver vi bara tillåtelse från föreningen att sätta upp anläggningen på deras mark. Ibland behöver vi skriva ett upplåtelseavtal med föreningen, men inte mer än så. Sedan är vi redo att köra i gång, säger Nicklas von Schrenk.

Han lyfter dessutom fram fördelar som bekvämlighet och minimalt med problem, jämfört med att bygga en egen anläggning. 

Om vi tar hand om projektet från ax till limpa blir det väldigt enkelt, smidigt och går mycket snabbare att få upp laddinfrastruktur, vilket i sin tur ökar attraktiviteten för hela samfälligheten.

Eftersom Wattif äger anläggningen slipper styrelsen ändra anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. Något som sparar både huvudvärk och pengar. Men föreningen kan fortfarande tjäna en slant i det långa loppet – trots att man inte behöver investera en krona. 

När vi ser att månadsintäkterna för anläggningen överstiger vår avskrivning gör vi också en vinstdelning med föreningen. Det finns alltså chans att även på sikt generera intäkter till samfälligheten

Kontakta oss för mer information och ett kostnadsfritt platsbesök: infosverige@wattifev.com eller 0771–555 100

Kort och gott tjänar Wattif pengar på att medlemmarna använder föreningens nya elbilsladdare. Nicklas von Schrenk betonar att om nyttjandet av laddstationerna skulle vara låg kommer det inte att slå tillbaka på föreningen. 

Vi kommer aldrig be samfälligheten betala för att medlemmarna använder elbilsladdarna för lite, utan den risken står vi för. Jag skulle säga att det gör oss ganska unika. Dessutom slipper de hantera underhåll, krånglig debitering och supportfrågor från medlemmarna. Det är värdefull tid som styrelsen i stället kan lägga på styrelsearbete

Wattif står för eventuella reparationer och uppdateringar. Skulle laddarna bli gamla, är det vi som får byta ut dem. Det är ju trots allt i vårt intresse att anläggningen alltid är i drift, för annars kostar det oss pengar. Det blir en win-win för alla parter

Kontakta oss för mer information och ett kostnadsfritt platsbesök: infosverige@wattifev.com eller 0771–555 100

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.