spot_img
Annonsspot_img

Farthinder för en tryggare samfällighet – tänk på detta

Farthinder i en samfällighet bidrar med trygghet och sänker tempot i området, så medlemmar med familj inte utsätts för bilister som håller en för hög hastighet. När du i styrelsen funderar över farthinder, finns en del saker att tänka på för att hålla alla medlemmar nöjda.

Placera farthindret rätt

Placering av farthinder kan göras på många olika sätt beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut på plats och ställe. Generellt sett kan man säga att farthinder bör placeras på vägar där faran eller obehaget från trafiken är som störst i samfälligheten, i närheten av utfarter, raksträckor, korsningar, lekparker eller parkeringar.

Farthindret markeras lämpligen ut med skylten A9 (Varning för farthinder) så att trafikanten i god tid får information om situationen och kan sänka hastigheten därefter. Även utmärkning av vägbulorna med sidomarkeringsskärmar/trafikpollare är att rekommendera då dessa förtydligar farthindret och uppmärksammar trafikanten tydligt. Dessa produkter för utmärkning av farthindret finns att inhandla i samband med att de beställs. 

Vid placering av farthinder på den aktuella problemsträckan i samfälligheten så blir det uppnådda resultatet oftast mycket effektivt och konkret med påföljden att de boende upplever en betydligt högre trygghet för både sig själva, barn och husdjur. Förutom att trafikrytmen blir mer behaglig för alla medlemmar i området så blir det oftast också en tystare miljö då farten sänkt med hjälp av fartguppen.

Det mest sålda och populäraste farthindret på marknaden anses sedan många år tillbaka vara FLEXIBUMP som är enkelt flyttbara och byggt i ett flexibelt specialgummi som ligger stadigt på vägbanan som det är, men som också kan förankras med medföljande fästspikar ner i asfaltsvägens vägkropp och bärlager. Tänk på att grusvägar och asfaltsvägar kan behöva olika farthinder beroende på vad du väljer för leverantör. 

Regler för farthinder

Det enda som behövs är tillstånd från markägaren, vilket i detta fall förmodligen är samfälligheten. Ni äger vägen gemensamt med de andra medlemmarna, samtidigt är det styrelsens uppgift att förvalta den gemensamma anläggningen. Att ta beslutet att investera i farthinder brukar ofta även medföra att vägens slitage och underhållskostnader går ned, vilket såklart gynnar alla medlemmar. Om det är en kommunal väg ansöker ni om tillstånd hos kommunen.

Avvägning mellan bekvämlighet och effektivitet

Att bygga vägbulor är alltid en hårfin avvägning mellan bekvämlighet och effektivitet. I FLEXIBUMPs produkter anses det finnas en bra balans mellan dessa två faktorer,vilket också ständigt bekräftats genom dess popularitet ute på marknaden år efter år. De föreningar och samfälligheter som lägger ut dessa farthinder brukar inte vara sena med att rekommendera dem för andra föreningar i stadsdelen – vilket är ett gott tecken. Genom att erbjuda produkter av absolut högsta materialkvalitet samt nyttjandet av en smart produktionsteknik så behöver styrelsen inte pruta på vare sig effektiviteten eller bekvämligheten, så alla medlemmar blir nöjda och styrelsen slipper klagomål. 

Montera och sköt om ditt trafikhinder

Att montera ett farthinder kan vara enkelt om du har rätt produkt. En väl beprövad och vägguppen används som sagt idag av tusentals samfälligheter, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag över hela landet. Denna vägbula klarar även alla de tuffa belastningar som det kan tänkas utsättas för i form av tunga transporter som tex. bussar, sopbilar, lastbilar mm. Farthindret kan utan problem ligga ute året om men de flesta samfälligheter tar dock in dem under vintersäsongen då smidigheten ökar för plogbilarna som behöver göra sitt jobb. Eftersom vägguppet är både smart och rejält i sin konstruktion så tar det i normalfallet endast några minuter att ta bort den inför vintern samt endast några minuter att placera ut den på våren. Om vägbulan ska ligga ute vintertid så ska den markeras med snökäppar eller liknande så att snöröjaren enkelt kan identifiera placeringen. 

Kontakta FLEXIBUMP för rådgivning och offert

Farthinder i specialgummi från FLEXIBUMP kan för en relativt liten ekonomisk insats skapa en väsentlig säkrare, tystare och behagligare utemiljö för alla medlemmar i området, oavsett om du har en grusväg eller en asfalterad väg. Farthindret har genom åren visat sig fungera utmärkt på alla typer av underlag och i de flesta trafiksituationer där en problematik behöver lösas på ett smart, effektivt och konsekvent sätt. Samfälligheter beslutar själva om att införskaffa farthinder till sitt område, sedan kan det vara lämpligt att ta beslutet i samråd med övriga i samband med närmaste gemensamma möte.

Konceptet av farthinder för asfalt erbjuds i längderna 240 cm samt 80 cm och dessa längder kan också kombineras helt valfritt så att kunden alltid erbjuds att rigga upp ett farthinder i önskad bredd som passar i just sitt område. Exempelvis skapar 2 st. 240 cm trafikgupp en total bredd på 480 cm eller så går det utmärkt att bygga ett 320 cm brett farthinder genom att nyttja 1 st. 240 cm modell samt 1 st. 80 cm. Varje längd har fristående förankringar så det går alltså bra att använda längderna helt för sig själva eller tillsammans på ett helt valfritt sätt beroende på vägbanans bredd. 

Med hjälp av rekommenderade sidomarkeringar / trafikpollare som också finns hos oss så breddar du enkelt upp farthindret ytterligare. Höjden på farthindret är 5 cm och den bekväma effektiviteten uppnås genom en tvärt skuren långsida och specialutformade genomgående kanaler.

Denna modell av fartgupp är svensktillverkat och det enda kvalitetskontrollerad farthindret på marknaden via svenska Byggvarubedömningen där alla ledande aktörer inom bygg och infrastruktur erbjuds testa sina produkter för en giftfri och hållbar miljö. FLEXIBUMP levereras också med marknadens bästa garanti på 10 år.

För mer information och beställning se hemsida: www.flexibump.se

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.