Annons

Gör styrelsearbetet enklare med rätt verktyg

Att sitta i styrelsen betyder ofta en del administration. Det är allt från pappersutskick, kommunikation med medlemmar, ägarbyten till fakturering av avgifter.

Genom att digitalisera styrelsens administration underlättar man också arbetet. Mycket att det administrativa arbetet som styrelsen gör är faktiskt onödigt – eftersom det kan automatiseras med hjälp av digitala tjänster. 

– Vi såg att samfälligheter behöver hjälp med det här, och att det finns ett genuint behov som behöver lösas, säger Henrik Nyberg, medgrundare på DigitalSamfallighet.nu, som erbjuder digitala tjänster för samfälligheter och bostadsrättsföreningar. 

Utöver fakturering av avgifter erbjuds tjänster för att kalla till möten, hantera medlemsregistret, och göra ägarbyten.  Det finns även tjänster för att rapportera och fakturera förbrukningar som till exempel vattenförbrukning.

– Du får en helt digital upplevelse som löser dina behov i samfälligheten i en sammanhållen struktur. De boende erbjuds en modern och helt digital upplevelse samtidigt som styrelsen sköter all administration med några få musklick.

Det går att hålla voteringar och enkäter direkt i portalen – samtidigt som kommunikationen till medlemmarna sker på samma ställe.

– Allt det som samfälligheten behöver på ett och samma ställe, men till en lägre kostnad än brevporto, säger Henrik Nyberg. 

Kostnadseffektiv tjänst

Samtidigt får medlemmarna får en bra och modern upplevelse med DigitalSamfallighet.nu. Tjänsterna är helt digitala, lätta att använda, och många använder tjänsterna direkt i mobilen. 

Han lyfter fram kassörens arbete som ett exempel. 

– Kassörens administrativa börda minskar dramatiskt genom att fakturor skapas och skickas automatiskt i tjänsten. Kassören kan följa upp fakturering till medlemmarna och notera betalningar i tjänsten. Alla transaktioner kan exporteras i SIE format till bokföringsprogram eller skickas till extern revisor.

En viktig princip i DigitalSamfallighet.nu digitala tjänster är att all data i tjänsterna kan alltid exporteras ut till excel-filer. 

– Styrelsen har full access till föreningens data för användning i andra verktyg eller tjänster eller för egen uppföljning, säger Henrik Nyberg.

Eftersom samfälligheter ofta har en begränsad budget erbjuder DigitalSamfallighet.nu  sina tjänster till låga och konkurrenskraftiga priser, berättar Henrik Nyberg, och syftar på att man måste erbjuda priser som ligger i proportion till samfällighetens utgifter. 

– Vi vet om att samfälligheter har begränsade resurser och kanske inte har möjlighet att anlita en byrå som tar 30.000 kronor per år för att fakturera medlemmarna på papper, säger Henrik Nyberg. 

I dessa tider ökar även samfälligheternas kostnader rent allmänt och styrelsen har ett ansvar att driva föreningen så kostnadseffektivt som möjligt och undvika höjningar av samfällighetsavgiften.

– För oss är det mycket viktigt att erbjuda tjänster som verkligen gör skillnad och att kunna erbjuda dessa till låga priser. 


DigitalSamfallighet.nu

Erbjuder digitala tjänster för samfälligheter och bostadsrättsföreningar som minskar administration, pappersutskick, och gör livet enklare för de boende. Genom att samla flera tjänster i en gemensam digital portal erbjuder digitalsamfallighet föreningar en komplett lösning för sina behov. DigitalSamfallighet.nu kan dessutom anpassa sina tjänster om om samfälligheten har specifika behov.  Läs mer på Digitalsamfallighet.nu


Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.