Ponova Nordic AB levererar och producerar produkter till anläggningsbranschen och är rikstäckande. Vi levererar bland annat vägtrummor, fiberduk, rörbroar eller VA produkter för exempelvis enskilt VA eller för brunnen.

Kontakt: viktor.lager@ponova.se / 073 ‑ 149 44 02
Hemsida: www.ponova.se