Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er samfällighet med allt från högtryckspolning och slamsugning till rörinspektion och relining. Oavsett om ni har ett akut stopp i avloppet eller behöver relinea gamla VA-ledningar är vi rätt kontakt för dig.

Kontakt: 031 – 33 00 500 / marknad@cleanpipe.se
Hemsida: https://cleanpipe.se/