Boka möten med våra utställare

Boka möten med utställarna

Klicka på ”Boka möte”-knappen, och välj sedan en tid som passar dig att träffa våra utställare.
Du kan även välja att boka möten under morgondagen!

Parkeringsförvaltning

Trött på att administrera föreningens garage och parkeringsplatser? Vi hjälper dig att digitalisera parkeringsadministrationen så det blir enkelt, effektivt och korrekt.


Boka möte

Digitalisera styrelsearbetet

Vägfas är Sveriges största program för vägföreningar och samfälligheter. Vi förenklar administrationen med fakturering, betalningar, kommunikation, egen hemsida och uppdaterad medlemsinfo från Lantmäteriet. Testa idag med era medlemsuppgifter!


Boka möte

SE2

Underhållsplan, projektledning och besiktning

Står du inför ett större renoveringsprojekt eller behöver du få koll på föreningens anläggningar? Vi hjälper samfälligheter med underhållsplanering, projektledning och besiktningar.


Boka möte

Vattenrening

Hjälper samfälligheter som inte är anslutna till det kommunala VA:t med vattenanalyser och att dricksvattnet blir rent. Boka en tid med oss för att säkerställa att ditt vatten varken skadar ledning eller människa.

Boka möte

Mark & anläggning

Ponova Nordic AB levererar och producerar produkter till anläggningsbranschen och är rikstäckande. Vi levererar bland annat vägtrummor, fiberduk, rörbroar eller VA produkter för exempelvis enskilt VA eller för brunnen.

Boka möte

Ekonomi

Företagskonsulten hjälper samfällighetsföreningar med föreningens ekonomi. Det handlar om allt från bokföring, bokslut och rapportering till skatterådgivning och kontakt med myndigheter som Skatteverket.

Boka möte

Fiber och digitalisering

Boka ett möte med oss så hjälper vi dig med att få svar på alla dina frågor som rör fiber, tv och digitala tjänster.


Boka möte

Elbilsladdning

Hjälper samfälligheter att investera i laddinfrastruktur – utan ändrat anläggningsbeslut och utan att föreningen behöver göra någon investering.

Boka möte

Fastighetsboxar

Boka in ett möte med oss och prata om fastighetsboxar! Nya postutdelningsregler ställer till det för många samfälligheter – Vi hjälper er med att hitta ett system som fungerar för er.


Boka möte

Elbilsladdning och IMD

Vi har jobbat fram en lösning till samfälligheter att kunna investera i laddstationer utan att ändra anläggningsbeslutet.
Vi hjälper även många samfälligheter med IMD lösningar som både kan sänka kostnader, skapa rättvisa och minska föreningens förbrukning.

Boka möte

Revisor

Vi på Rävisor AB är en extern part som granskar föreningens ekonomi. Vår styrka är att vi kan samfällighetsekonomi och engagerar oss gärna som bollplank eller rådgivare för en godare ekonomi.


Boka möte

Minireningsverk

Vi levererar förstklassiga avloppslösningar till allt från enskilda hushåll till samfälligheter och kommunala huvudmän. Topas reningsverk var det fabrikat som presterade allra bäst i Länsstyrelsens stora utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp.

Boka möte

Vägunderhåll

Terranor är en ledande aktör inom drift och underhåll av vägar och utför även mark- och anläggningsarbeten. Med lokal närvaro i hela landet och tillgänglighet dygnet runt, ser vi fram emot att hjälpa sin samfällighet!

Boka möte

Relining

Vi jobbar med relining och ser till så samfälligheten undviker vattenskador på grund av slitna vattenledningar. Du behöver inte riva ut det gamla röret – utan vi bygger nytt i gammalt. Det blir minimalt med både avfall och störningsmoment och en betydligt lägre kostnad än vid traditionellt stambyte.

Boka möte

Digitalisera styrelsearbetet

Digital Samfällighet minskar administration, utskick av papper, och gör livet enklare för de boende. Hantera medlemsregister, ägarbyte, fakturera avgifter inkl vattenförbrukning, kalla till möten och hålla voteringar.

Boka möte